Více času na podstatné

Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu pro spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW v ČR, včetně výroby dálkového tepla z těchto zdrojů

08.12.2010 08:10

Dopadová studie zaměřuje pozornost na nejvýznamnější změny, které bude za určitých podmínek znamenat implementace Směrnice o průmyslových emisích (IED) pro dosavadní environmentální regulaci velkých spalovacích zařízení (Large Combustion Plants – dále jen LCP). Předmětným sektorem dopadové studie jsou velká spalovací zařízení v ČR o příkonu vyšším, než 50 MWtep. Obecně do tohoto sektoru spadají tepelné elektrárny, veřejné teplárny, a podnikové energetiky (které jsou obvykle statisticky klasifikovány v jiném odvětví ekonomické činnosti, a tudíž nejsou vždy započteny při sestavování ekonomických ukazatelů spalovacích zařízení).

 

Text studie ZDE