Více času na podstatné

Hodnocení zpráv o implementaci směrnice o průmyslových emisích a směrnice IPPC

20.04.2016 10:43

Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo informaci, že Evropská komise zpřístupnila veřejnosti hodnocení a shrnutí zpráv k implementaci směrnice o průmyslových emisích (IED) a směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Zprávy byly zpracovány externí konzultantskou společností a jsou níže dostupné v  anglickém jazyce.

 

 

Dokument ke stažení: