Více času na podstatné

Hospodaření s odpady v obcích

30.04.2010 07:15

Pro obce vyšlo již druhé, aktualizované vydání rozsáhlé příručky „Hospodaření s odpady v obcích.“ V této praktické příručce jsou vysvětleny právní předpisy v  oblasti nakládání s odpady včetně povinností z nich plynoucích. Jednotlivé kapitoly se věnují také ekonomice celého systému, popisu činnosti obcí samosprávy v odpadovém hospodářství obce nebo správnému informování občanů.

Není zde opomenuto ani třídění materiálově využitelných odpadů, zmínka zákona o obalech a s ním související integrovaný systém nakládání s komunálními odpady a obaly v obcích.

Příručka má pomoci vytvořit v obci efektivní systém nakládání s odpady, který neškodí životnímu prostředí ani nezatěžuje peněženky občanů.

Pro snadnou orientaci je odpadová příručka rozdělena do osmi kapitol. Před každou kapitolou je krátké shrnutí se základními informacemi a daném tématu. Součástí jsou také přílohy s podrobnějšími informacemi.

Příručka se díky praktické kroužkové vazbě může aktualizovat v souvislosti s legislativními nebo organizačně technickými změnami.

Hospodaření s odpady v obcích je určeno především pro starosty, zastupitele obcí a pracovníky, kteří se v obcích nebo městech zabývají problematikou odpadového hospodářství.

Vydal: EKO-KOM, a.s., Praha 2009, rozsah: 240 stran, náklad 6500 kusů, www.ekokom.cz