Více času na podstatné

Hrozí otrávení cirkulární ekonomiky a ztráta důvěru v recyklaci plastů?

14.04.2017 12:41

V různých plastových hračkách z celého světa se vyskytují vysoké koncentrace toxických látek - zpomalovačů hoření (BFR), které mohou u dětí způsobovat poruchy chování a učení nebo známý syndrom ADHD. Zpomalovače hoření se do hraček dostávají z recyklovaných plastových částí staré elektroniky. Problém, na který upozornila Arnika, je podle ní způsobem přístupem některých politiků, kteří chtějí recyklovat i toxické látky v odpadech a paradoxně tak způsobit otrávení cirkulární ekonomiky a ztrátu důvěry v recyklaci plastů.

Na tyto nebezpečné látky se zaměřil celosvětový monitoring, který Arnika koordinovala ve 26 zemích světa. Výsledky studie mají posloužit jako podklad pro nadcházející jednání vlád v Ženevě, kde se bude rozhodovat o zpřísnění limitů pro obsah BFR v odpadech a o zákazu recyklace těchto látek v plastech.

„V sedmi z jedenadvaceti analyzovaných předmětů zakoupených v ČR se našly koncentrace, které lze považovat za vysoké, tedy více jak 50 ppm. Kromě dvou bromovaných zpomalovačů hoření, které jsou již zakázány mezinárodní Stockholmskou úmluvou, tedy oktaBDE a HBCD, se v hračkách hojně vyskytoval i dekaBDE, který snad bude zakázán na nadcházející schůzce úmluvy. I tak ale hrozí, že se všechny tyto látky budou vracet na trh. Mohou za to příliš benevolentní pravidla pro nakládání s elektroodpadem a s plasty obsahujícími tyto látky,“ uvedla Jitka Straková z Arniky, koordinátorka mezinárodního monitoringu.

Velkou část vzorků tvořily známé „Rubikovy kostky“. Mezi zbožím z ČR se ale nejvyšší koncentrace toxických látek našly v hračce „prstový skateboard“ (mezi hračkami) a v černé čelence do vlasů (mezi zbožím pro dívky a ženy). Ve dvou Rubikových kostkách z černého plastu se našly jak PBDE, tak HBCD. Výsledky průzkumu ukazují, že ani český trh není výjimkou a dostávají se sem výrobky z recyklátů vyrobených z plastů získaných většinou z elektrošrotu vyvezeného do Číny či jiných rozvojových zemí. V rámci celého mezinárodního monitoringu byly nejvyšší hodnoty zjištěny v předmětech zakoupených v Nigérii a Argentině.

Evropská unie teď prosazuje koncept cirkulární ekonomiky, tedy, že by se maximum odpadů mělo recyklovat. „S tím nelze, než souhlasit, recyklace je lepší než skládkování a spalování odpadů. Problémem ale je přístup některých politiků, kteří chtějí recyklovat i toxické látky v odpadech a podřizují tomu i nastavení limitů pro jejich obsah v odpadech. Paradoxně tak umožňují otrávení cirkulární ekonomiky a lidé tak ztratí důvěru v recyklaci plastů. Toxické látky i v plastech lze rozložit chemickou cestou. Podstatné je tam ty látky nepřidávat. A o tom všem se bude jednat v Ženevě. U toho nemůžeme chybět,“ dodává odbornice na evropskou chemickou politiku Karolína Brabcová z Arniky.

Arnika se také s dalšími evropskými organizacemi obrátila na Evropskou komisi, aby na nadcházejícím jednání stran Stockholmské úmluvy důsledně podpořila nastavení přísnějších limitů pro obsah těchto látek v odpadech a také zákaz dosud tolerovaných rizikových látek.

V rámci mapování českého trhu bylo nakoupeno 50 předmětů, ty se poté testovaly na přítomnost bromu, který je jedním z hlavním prvků, který může signalizovat přítomnost bromových zpomalovačů hoření. Velká část testovaných vzorků byla zakoupena v Holešovické tržnici v Praze, některé ale pocházejí z obchodních domů. K základní analýze se používal ruční analyzátor XRF.