Více času na podstatné

Huť bojuje s nepříjemnými zvuky speciálními tlumiči hluku

25.07.2013 12:31

ArcelorMittal Ostrava nasazuje speciální tlumiče hluku na čtyři komíny aglomerace Jih, kolem kterých staví i protihlukové panely. Utlumí tak hluk z komínů o 18 decibelů a zároveň odstraní na poslech nepříjemnou zvukovou frekvenci. Tato opatření v hodnotě deseti milionů korun doporučila huti odborná zvuková studie. Huť plní hlukové limity podle zákona nebo platného rozhodnutí Krajské hygienické stanice, nově se navíc snaží rozpoznat a odstraňovat nejvíce obtěžující tóny.

„Bojovat se zvukem je daleko těžší než snižovat emise. Všechny provozy a zařízení vydávají nějaké zvuky a nárůstem ekologických investic jich v huti každý rok přibývá. Abychom mohli správně zvolit vhodná protihluková opatření, potřebovali jsme zjistit, jak mix zvuků vnímá lidské ucho několik kilometrů od huti a odkud nepříjemný zvuk pochází,“ vysvětluje Petr Branek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava, novou strategii v boji proti nepříjemným zvukům.

 

S identifikací nepříjemných zvuků pomohla huti odborná společnost, jejíž studie doporučila snížit hlučnost ventilátorů odsunových cest na aglomeraci Jih a určila čtyři komíny, pro něž huť nechala na míru vyrobit speciální tlumiče zvuku. Potlačit tak chce tón o frekvenci 315Hz, který studie identifikovala jako nejvíce obtěžující. Navíc kolem jednotlivých komínů huť staví protihlukové panely. Všechny čtyři tlumiče i hlukové panely budou instalovány do konce července. Investice v hodnotě více než 10 milionů korun výrazně sníží hlučnost provozu a zároveň potlačí nepříjemné frekvence.

„Instalací tlumičů reagujeme na podněty obyvatel přilehlé čtvrti, kteří nás upozorňují na nepříjemné zvuky. Věřím, že tento zvolený přístup a eliminace konkrétních zvuků vyřeší celou situaci rychleji, než snižování hlučnosti bez vytipování problémů,“ doplňuje Petr Baranek.

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213 korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.