Více času na podstatné

iHNED: Češi čekají od velkých firem pravdivé informace a ochranu životního prostředí

18.02.2014 07:51

Češi mají jasná očekávání od velkých společností, co se týče jejich společenské odpovědnosti. Vedle pravdivé komunikace lidé od firem očekávají, že budou chránit životní prostředí a že zajistí bezpečnost zaměstnanců. A to samé čekají i od svých zaměstnavatelů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu CSR Research 2013, který loni v listopadu dokončila agentura Ipsos a jehož výsledky HN exkluzivně získaly. Průzkum tak potvrdil, že společenská odpovědnost je dlouhodobě důležitým a přitažlivým tématem pro populaci v České republice. Více ZDE.

 

Výzkum CSR RESEARCH 2013 realizovaný agenturou IPSOS

Výzkum CSR RESEARCH 2013 realizovaný agenturou IPSOS na podzim 2013 potvrdil, že společenská odpovědnost je dlouhodobě důležitým a přitažlivým tématem pro populaci v České republice. Veřejnost má jasná očekávání od velkých firem v ČR v otázkách CSR, vedle pravdivé komunikace lidé očekávají od firem aktivity podporující ochranu životního prostředí a zajištění bezpečnosti zaměstnanců. A očekávají to i od svých zaměstnavatelů. 

Také při nákupu produktů a služeb zůstává společenská odpovědnost výrobce důležitá pro tři čtvrtiny české populace. 87% zaměstnanců považuje za důležité, aby jejich zaměstnavatel byl též společensky odpovědný. Více než polovina české veřejnosti má pozitivní názor na úroveň společenské odpovědnosti firem působících v České republice. Ta je podle 51% z nich srovnatelná nebo vyšší než odpovědnost firem v EU.

Ekonomická recese bohužel ovlivňuje i angažovanost populace v oblastech CSR, zejména co se týče dárcovství. Od roku 2011 je patrný klesající trend, solidárních obyvatel k otázkám CSR lze nyní nalézt v české populaci 51% , v roce 2011 to bylo 59% obyvatel.  Také ochota populace připlatit si za odpovědný produkt dlouhodobě mírně klesá, za odpovědný produkt by si nyní připlatily dvě třetiny populace, v roce 2011 to bylo 74 % populace. Cílem projektu CSR RESEARCH bylo detailně zanalyzovat jednotlivé oblasti CSR, vnímání CSR aktivit a jejich vliv na reputaci firem a to jak podle názorů populace, tak expertní veřejnosti.

Další ročník projektu proběhne na konci roku 2014.

 

Zdroj: TZ IPSOS

 

 

Zdroj: iHNED.cz, agentura IPSOS