Více času na podstatné

III. výzva programu EKO-ENERGIE

04.02.2010 14:47
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. února 2010 třetí výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí.

Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. března 2010 a ukončen 30. června 2010. Sběr žádostí bude realizován prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. května 2010 do 30. září 2010. Příjem žádostí o platbu nejpozději do 30. června 2013.

Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Prioritní osa: 3.3 Efektivní energie

Téma:
Podpora podnikání

Příjemce:
Viz text výzvy

Další informace: https://www.mpo.cz/dokument29993.html

Datum od: 1.2.2010
Datum do: 30.9.2010

 

Přiložené dokumenty:

 III. výzva programu EKO-ENERGIE (pdf - 772,42 KB)