Více času na podstatné

Indonésie jako možný potenciál pro podnikatele v oblasti vodního a odpadového hospodářství

09.09.2013 18:06

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský se setkal se zástupci Indonésie. Hlavním tématem byla výměna zkušeností v oblasti odpadového a vodního hospodářství. Cílem MŽP je, aby se čeští podnikatelé mohli ucházet o vládní zakázky v této zemi.

„Jsem přesvědčen, že existuje velký potenciál pro další rozvíjení vztahů mezi našimi zeměmi na úrovni vládních organizací i na úrovni soukromých podnikatelských subjektů. Jsem rád, že se zástupci Indonésie zajímají o odpadové a vodní hospodářství, právě v těchto oblastech máme velké zkušenosti.“ řekl náměstek ministra Martin Frélich a připomněl, že úroveň ochrany životního prostředí úzce souvisí s dostupnými finančními zdroji. I v oblasti financování má Česká republika bohaté zkušenosti, o které se může podělit.

Indonéská strana se také zajímala o koncepci udržitelných měst a oblast nakládání s chemickými látkami a odstraňování ekologických škod.

Součástí třídenního programu indonéské delegace v České republice bude setkání se zástupci podnikatelské sféry i praktická ukázka a návštěva pražské spalovny v Malešicích a bioplynové stanice v Třeboni nebo prohlídka protipovodňové ochrany na řece Rokytce v Praze.

Ministerstvo životního prostředí svou aktivitou podporuje proexportní politiku ČR a aktivitu českých podnikatelských subjektů v jejich snaze dostat se na trhy v Indonésii a ucházet se o vládní zakázky v této zemi v oblasti vodního a odpadového hospodářství.