Více času na podstatné

Informace k administrativnímu poplatku ECHA za neoprávněné využití sníženého poplatku za registraci látky pro MSP

26.07.2011 07:39

MPO obdrželo informaci o interpelaci europoslankyně MUDr. Roithové, MBA na Evropskou komisi k novým administrativním poplatkům vybíraných ECHA v souvislosti s registrací látek podle nařízení REACH.O pomoc v této záležitosti požádal Ing.Novák, ředitel SCHP

MUDr. Zuzana Roithová, MBA a Ing. Jan Březina podali na Evropskou komisi interpelaci ve věci nového administrativního poplatku, který ECHA zavedla od 1.12.2010. Tento administrativní poplatek je ECHA vybírán v souvislosti s neoprávněným využitím sníženého poplatku za registraci chemické látky pro malé a střední podniky (MSP). V případě, že společnost nemůže svůj nárok na snížení poplatku prokázat, ECHA vybere doplatek za registraci ve stanovené výši a navíc nový administrativní poplatek.

Výši administrativního poplatku, která se odvíjí od prokazatelné velikosti podniku stanovila Správní rada ECHA v Rozhodnutí o klasifikaci služeb a plateb, za které jsou vybírány poplatky ze dne 12.11.2010 (MB/D/29/2010 final). Maximální nový administrativní poplatek 20 700 EUR bude platit velký podnik, který se chybně registroval jako MSP.

Na žádost paní europoslankyně MUDr. Roithové rozšiřujeme tuto informaci mezi české podnikatele a vyzýváme firmy, aby nám zaslaly informace ohledně existence dalších překážek při implementaci nařízení REACH.

Informace můžete zaslat na tyto kontakty: lehoczka@mpo.cz, kozmikova@mpo.cz.

V příloze naleznete interpelaci europoslanců MUDr. Roithové a Ing. Březiny spolu s odpovědí pana komisaře Tajaniho.

 

Přílohy ke stažení: Interpelace poslankyně Roithové a odpověď

 

Zdroj: MPO