Více času na podstatné

Informace k daňovému posouzení nákladů vynaložených v souvislosti s nařízením REACH

14.07.2011 07:33

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo 30.6.2011 informaci k daňovému posouzení nákladů vynaložených na registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Vynaložené náklady související s registrací chemických látek podle nařízení REACH lze podle GFŘ posuzovat jako součást ocenění dlouhodobého nehmotného majetku (jsou proto součástí pořizovací ceny tohoto majetku), ve smyslu ustanovení § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Tento nehmotný majetek lze podle ustanovení § 32a odst. 4 zákona o daních z příjmů daňově odpisovat, a to rovnoměrně bez přerušení po dobu 72 měsíců.

Informace GFŘ dále uvádí, jak postupovat při opravě účetních záznamů nebo v případě nesprávně uplatněných nákladů souvisejících s registrací chemické látky.

 

Přílohy ke stažení:

Informace GFŘ