Více času na podstatné

Informace k registraci IRZ provozovny v ISPOP

09.03.2011 10:19

Provozovatelé jsou povinni registrovat IRZ provozovnu pouze v případě, pokud se na ni vztahuje povinnost ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a daná IRZ provozovna ještě nebyla v ISPOP registrována (základní předpoklady ke vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ lze nalézt zde).
V případě, kdy Vám nevznikla ohlašovací povinnost do IRZ, není nutné registraci IRZ provozovny provádět. Oproti registracím provozoven agendy Ovzduší nedochází v případě registrací IRZ provozoven k automatickému schvalování, žádosti schvaluje provozovatel ISPOP, jedná se tedy o časově náročnější proces. Více informací k problematice IRZ lze nalézt na webových stránkách IRZ.

 

zdroj: ISPOP