Více času na podstatné

INFORMACE O POVINNOSTI PODÁVAT POPLATKOVÁ HLÁŠENÍ PRO STANOVENÍ ZÁLOHY POPLATKU ZA ODEBRANÉ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍ VODY

06.09.2011 09:28

Novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. došlo k významné změně systému vyměřování záloh na poplatky za odebrané množství podzemní vody. Tato změna vyplývá jednak z § 88 odst. 7, dle něhož výše záloh a stanovených splátek platí až do doby jejich změny novým zálohovým výměrem, více....