Více času na podstatné

Informace o způsobu zveřejnění Informačního memoranda pro potenciální zájemce o koupi společnosti NET4GAS, s.r.o.

06.06.2012 08:59

ERÚ oznamuje všem potenciálním investorům do plynárenské přepravní soustavy, že dne 4. května 2012 obdržel dopis oznamující záměr společnosti RWE Transgas, a.s., prodat svou dceřinou společnost NET4GAS, s.r.o. Společnost zároveň informovala o zahájení první fáze komunikace s potenciálními zájemci o prodej společnosti, ve které rozeslala základní informace o přepravní společnosti (tzv. teaser).

Oslovení zájemci byli vyzváni, aby v případě trvajícího zájmu o investici doručili vlastníkovi společnosti NET4GAS, s.r.o., potvrzující dopis, včetně podepsané dohody o mlčenlivosti, a to nejpozději do 8. června 2012. Investoři, kteří vyjádří svůj zájem tímto způsobem a doloží podepsané dohody, v další fázi procesu prodeje obdrží tzv. informační balíček.

Energetický regulační úřad se rozhodl, že z důvodu časové synchronizace a zabezpečení jednotného toku informací předá informační memorandum vlastníkovi společnosti NET4GAS, s.r.o., který ho bude dále distribuovat v rámci uvedeného informačního balíčku v předpokládaném termínu od 18. – 22. června 2012.

 

Zdroj: ERU