Více času na podstatné

Informační brožura: REACH - příčiny a důsledky

16.03.2010 12:40

CENIA (česká informační agentura životního prostředí) vydala pro Ministerstvo životního prostředí publikaci "REACH - příčiny a důsledky". Cílem je poskytnout informace o vzniku nové evropské chemické politiky, jejím legislativním rámci a účasti národních i nadnárodních institucí na jejím vzniku. Podrobně jsou zmíněny aktivity národního informačního centra (helpdesk REACH) a jeho spolupráce s ostatními informačními centry členských států a s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). Dále je uvedena charakteristika jednotlivých procesů probíhajících na základě tohoto nařízení. Zvláštní pozornost je věnována především v současnosti probíhajícím procesům, zejména předběžné registraci a vlastní registraci. Jsou uvedeny údaje získané vyhodnocením průběhu předběžné registrace a přípravě na vlastní registraci, zejména tvorbou registrační dokumentace a činností fór pro výměnu informací o látkách (SIEF). Krátce je naznačen další vývoj chemické politiky, zejména předpokládané změny nařízení REACH. Publikace je doplněna anglickým resumé a kompaktním diskem (CD) obsahujícím odpovědi na často kladené otázky z této problematiky.

Publikace na stránkách CENIA - https://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFYV5Y5D

Zdroj: CENIA