Více času na podstatné

Informační leták k CLP

16.03.2010 12:08

Na stránkách ECHA byl zveřejněn leták k problematice CLP - "Rok 2010 - je čas překlasifikovat vaše chemické látky!". Tento stručný leták, a to v českém jazyce, informuje o novém nařízení CLP a z něj vyplývajících povinností pro subjekty, které nakládají s chemickými látkami. Leták upozorňuje na skutečnost, že k 1.12.2010 se změní současný systém balení, označování a klasifikace chemických látek a směsí. Přičemž pro látky uvedené na trh po 1.12.2010 se musí ECHA podat oznámení nejpozději do jednoho měsíce od jejich uvedení na trh. To znamená, že první lhůtou pro podání oznámení bude 3. leden 2011. Od 1.12.2010 se taktéž v bezpečnostních listech bude u klasifikace látky uvádět jednat klasifikace dle původní směrnice (DSD), ale také současně klasifikace dle nového systému CLP.

Informační leták k CLP: https://echa.europa.eu/doc/clp/clp_leaflet_cs.pdf