Více času na podstatné

Iniciativa inteligentních sítí

18.03.2011 07:29

Unijní Iniciativa energetických intelegentních sítí hledá řešení na výzvy energetické politiky výzkumem, demonstracemi a praktickým nasazením nových strategických a účinnějších technologií přenosu, distribuce a finální spotřeby energie.

 

SET Plan — dlouhodobý unijní program výzkumu a konkurenceschopných nosných strategických energetických technologií byl přijat Radou EU a Parlamentem EU v roce 2008 a plně potvrzen i v nejnovějších unijních koncepčních dokumentech "Energie 2020". Koncepce vybraných výzkumných, energetických iniciativ se týká jak nových zdrojů z obnovitelných zdrojů, tak problematiky energetické účinnosti včetně masivního nasazení informačních technologií do přenosu a distribuce energie tak i pokračování dlouhodobého výzkumu vodíkových palivových článků, kogenerace apod.

Česká strana, prostřednictvím podnikatelsko—výzkumné Technologické platformy udržitelné energie doporučuje koncentrovat české zapojení na iniciativy inteligentních sítí a měst, zachytávání a ukládání CO2, bioenergii a účast ve výzkumu udržitelné jaderné energie.

EEGI — Evropská energetická iniciativa inteligentních (chytrých) sítí nabírá na intenzitě. Po jejím oficiálním vyhlášení na konference SET Plan uprostřed loňského roku zainteresované členské země a asociované země EU v poměrně sofistikované struktuře akcelerují společným nasazením aktivity, kterými by do léta 2011 chtěly pokrýt každý jednotlivý program svého dvanáctibodového výzkumného plánu (pro provozovatele distribučních soustav) a 14 bodového výzkumného plánu (pro provozovatele přenosových soustav) včetně jejich řídících struktur, závazných pravidel výměny informací, hodnocení technických parametrů a pochopitelně i jejich financování (z privátních tak i v limitované míře veřejných zdrojů).

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako spolu—koordinátor této české priority v SET Plan tímto otevírá dialog se všemi zainteresovanými českými energetickými průmyslovými a výzkumnými subjekty, které jsou s to akceptovat stanovená kriteria a mají zájem se na plnění výzkumu a inovacích nových energetických technologií obsažených v "programu unijních inteligentních sítích podílet. Přiloženo je oficiální anglické a pracovní české znění Harmonogramu plnění programu chytrých sítí ( Roadmap 2010-18 and Detailed Implementation Plan 2010-12 [pdf, 640 kB]) a Plán EEGI do roku 2018 [doc, 845 kB].

 

Logistické záležitosti jsou k dispozici na mazouch(zavináč)mpo.cz či telefonu 224853147.

 

zdroj: MPO