Více času na podstatné

Inspirující databáze DobráPraxe.cz pro obce, města, mikroregiony a kraje

21.01.2011 07:51

 

Databáze Národní sítě zdravých měst na adrese www.dobrapraxe.cz je od roku 2010 přehlednější, návodnější a obsahuje řadu nových zajímavých informací, inspirací a příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. Ke konci minulého roku zde bylo zahrnuto přes 150 příkladů dobré praxe z různých oblastí života v obcích, jako je životné prostředí, doprava, sociální služby, volný čas atd. Databáze nezapomíná ani na typová řešení např. grantových schémat, projektů Bezpečná cesta do školy, studenských parlamentů. Obsahuje také příklady aktivit ze švýcarských regionů a obcí, získané od švýcarských partnerů z asociace Equiterre v rámci společného přeshraničního projektu. Nově jsou v databázi k nalezení tzv. střípky - krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat.

 

Můžete se inspirovat:

Pilotní projekt Komunitní kompostování na sídlišti

 

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

Čistší produkce ve zdravotnictví

Využití vozidel poháněných stlačeným zemním plynem (CNG)

 

Zdroj: citace části článku, zpravodaj MŽP 1/2011, autor Petr Švec - ředitel NSZM ČR