Více času na podstatné

Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP)

08.01.2010 08:14

Ke dni 31.12.2009 byl ukončen Centrální ohlašovny. Centrální ohlašovnu od 1.1.2010 nahradil ISPOP. ISPOP je zkratkou pro integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností. S ukončením provozu Centrální ohlašovny již nebude ohlašovatelům umožněn přístup do systému Centrální ohlašovny. ISPOP slouží současně jak ohlašujícím subjektům, tak orgánům státní či veřejné správy pověřenými kontrolou, evidencí a zpracováním ohlášených údajů (Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady, obce s rozšířenou působností, magistráty a další). Více...