Více času na podstatné

INTERAKTIVNÍ FORMULÁŘ - EKOLOGICKÁ ÚJMA

11.07.2012 08:32

Do konce roku 2012 je povinna většina podniků splnit novou legislativní povinnost spočívající v hodnocení rizik ekologické újmy (EÚ) podle zákona 167/2008 Sb. o EÚ a nařízení vlády 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik EÚ.

Hodnocení se provádí pro jednotlivé činnosti, které jsou uvedené v příloze zákona (např. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, zacházení s vodám závadnými látkami, nakládání s vodami, provoz zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení ad.). Na základě výsledků hodnocení vzniknou některým společnostem další povinnosti (provedení podrobné hodnocení rizik a finanční zajištění pro případ EÚ).

Pro usnadnění administrativní zátěže spojené s hodnocením nabízíme speciální interaktivní formulář k základnímu hodnocení rizik ekologické újmy.

Výhody formuláře:

 • snadná práce v excelovském prostředí
 • samostatný formulář pro každou činnost obsahující pouze hodnocené položky
 • přímé hypertextové odkazy na online mapy s údaji potřebnými k hodnocení
 • vložené komentáře s nápovědou k vyplnění

 

Formulář nabízíme ve dvou variantách:

 • verze firma je určená pro organizace, které budou provádět hodnocení pouze ve své společnosti (= omezení na jedno IČO) - 1200 Kč vč. DPH
 • verze poradce je určená především pro poradce, kteří budou provádět hodnocení pro více firem (= omezení na jednoho poradce) - 4200 Kč vč. DPH


K problematice EÚ provádíme speciální školení, při němž účastníci obdrží formulář k hodnocení jako bonus. Přehled školení je uveden na záložce kurzy.

 
Podmínky objednávky Formuláře:

 • objednávky se provádí prostřednictvím online formuláře
 • údaje o firmě / poradci jsou uvedeny na Formuláři a není je možné následně měnit
 • platba se hradí převodem na účet 199339801/0300 (verze firma - 1200 Kč vč. DPH, verze poradce - 4200 Kč vč. DPH)
 • variabilní symbol (VS) - 120255 (verze firma), 120256 (verze poradce), specifický symbol (SS)- IČ objednatele, konstantní symbol (KS) - 0308
 • Formulář zasíláme v elektronické podobě do dvou dnů po doručení platby
 • zálohové faktury nevystavujeme
 • daňový doklad zasíláme poštou nejpozději týden po přijetí platby
 • v případě dotazů nás kontaktujte na hybsova@eqservis.cz

 

Kontaktní údaje:

Mgr.  Zdeňka Achrerová Hybšová - jednatelka

EQ Servis s.r.o., Na Kopečku 500/3, 669 02 Znojmo   

+420 777 169 166

hybsova@eqservis.cz

www.eqservis.cz

 

https://www.eqservis.cz/img/logo.jpg