Více času na podstatné

Invitation to the 4th ETV Stakeholder Forum

24.01.2018 13:41

EK prostřednictvím pěti nezávislých organizací prověřila účinnost dobrovolného nástroje na podporu zavádění inovací do praxe, kterým je Environmental Technology Verification (ověřování inovativních technologií s přínosem pro životní prostředí). Na tento průzkum jsme některé z vás opakovaně upozorňovali a vyzývali k účasti. Nyní se s výsledkem této analýzy můžete seznámi na setkání EK se zájmovými skupinami (ETV Stakeholder forum). Program tohoto setkání slibuje, že bude nastíněno stanovisko EK k dalšímu využití tohoto dobrovolného nástroje (etv.cmail19.com/t/j-l-ouddujt-athjyhin-t/).

Protože máme s tímto nástrojem dlouhodobé zkušenosti, těší nás, že EK zavádí pojem ITV (Innovative Technology Verification), protože ETV skutečně umožňuje hodnotit inovace jako takové z pohledu využití její přínosnosti pro praxi. Pro ty, kteří o ETV nikdy neslyšeli podotýkáme, že pod pojmem technologie se míní celá škála produktů a činností a že inovace se může týkat druhu použitých survin, designu, výroby, užití a ukončení činnosti produktu oproti alternativám (produktů přítomných na trhu či BAT technologií). V tomto ohledu jsme jako jediná akreditovaná organizace v ČR a SR poskytnout podporu. Bližší informace na https://www.tretiruka.cz/eu-etv/.

Doporučujeme k pozornosti, účasti na této akci inovativním firmám, výzkumníkům, investorům, státní správě, popřípasě ověřovacím orgánům.

Registrujte se na stránkách https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4thETVForum