Více času na podstatné

IPPC: Dodatek č. 1 k metodice "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum"

04.05.2020 17:36

Pro usnadnění přezkumů a ukládání závazných podmínek provozu na základě závěrů o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat Ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2017 metodický dokument „Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami“. V návaznosti na dotazy provozovatelů a povolujících úřadů Ministerstvo životního prostředí identifikovalo některé problematické okruhy. Část z nich je řešena v tomto metodickém dokumentu. Zbývající (zejména problematika fosforu) budou adresovány v dodatku č. 2.

 

Dokument ke stažení:

2020_04_28 Metodika IRPP (dodatek_1) PUB.pdf (381.96 kb)

 

Zdroj: MŽP