Více času na podstatné

IPPC: Doplněk metodiky k problematice odpadních vod

03.04.2017 08:23

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo doplněk metodiky k problematice odpadních vod - závěry o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod ve vazbě na nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákona o integrované prevenci. Doplněk se tematicky zaobírá problematikou formátu emisních limitů, interpretací BAT 4 a přezkumem integrovaných povolení.

 

 

Dokument ke stažení:

2017_03_21 Výklad aplikace CWW BREF (PUB).pdf (258.00 kb)