Více času na podstatné

IPPC: jednání Fóra podle čl. 13 směrnice 2010/75/EU, o průmyslových emisích (IED)

03.08.2012 10:00

Dne 13. září 2012 se v Bruselu uskuteční třetí jednání Fóra podle čl. 13 směrnice IED. Hlavními body jednání bude:

• vyjádření Fóra k pracovnímu programu v oblasti výměny informací a tvorby referenčních dokumentů o BAT podle čl. 13 (3) (b) směrnice IED (v souladu s článkem 13 IED a jednacího řádu Fóra obdrží Komise stanovisko Fóra o pracovním programu)

• vyjádření Fóra k návrhu/draftu referenčního dokumentu o BAT pro Výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého (nově upravena část ‘Závěry o BAT’)

• vyjádření Fóra k finálnímu draftu referenčního dokumentu o BAT Koželužský průmysl (Tanning of Hides and Skins)

• vzájemný vztah mezi BREFem ‘Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů’ (CWW) a dalšími BREFy chemického průmyslu - Komise představí své závěry týkající se vztahu dokumentu BREF pro běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů a ostatních BREFů v chemickém průmyslu

 

Zdroj: IPPC.cz