Více času na podstatné

IPPC: Metodika pro zřizování a činnost technických pracovních skupin

05.06.2012 09:49

Ministrerstvo průmyslo a obchodu představilo na webu IPPC.cz dokument „Metodika pro zřizování a činnost technických pracovních skupin“. Metodiku vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”) a odsouhlasilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen “MŽP”) spolu s Ministerstvem zemědělství (dále jen “MZe”). Dokument by měl být základem pro práci vedoucího technické pracovní skupiny (dále jen “TPS”) i  jednotlivých jejích členů, přičemž novým členům TPS usnadní orientaci v problematice týkající se fungování TPS.

Dokument ke stažení:

Metodika pro zřizování a činnost technických pracovních skupin