Více času na podstatné

IPPC: Zprávy a studie k zemědělským výrobním činnostem

16.07.2013 13:44

Na informačním portálu Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz) jsou odborné veřejnosti dostupné zprávy a studie k výrobním činnostem zařízení dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, v platném znění. Pod jednotlivými dotčenými průmyslovými kategoriemi resortu Ministerstva zemědělství, a sice:

lze mimo jiné nalézt tzv. funkční úkoly Oddělení environmentálního a technologického rozvoje, odborné analýzy, zprávy, včetně rozpracovaní jednotlivých referenčních dokumentů o BAT (BREF), které resort doposud řešil ve vztahu k problematice integrované prevence (IPPC, z angl. Integreated Prevention and Pollution Control).

Více informací z IPPC ve vazbě na zemědělskou výrobní činnost naleznete zde.

 

Zdroj: IPPC.cz