Více času na podstatné

ISO 14001: Nové příručky určené pro malé a střední podniky

31.08.2017 10:28

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydala dvě příručky určené pro malé a střední podniky, a tokonkrítně ISO 14001:2015 Environmental management systems - A practical guide for SMEs  (ke stažení na: https://www.iso.org/publication/PUB100411.html) a ISO 14046 Environmental management - Water footprint - A practical guide for SMEs (ke stažení na: https://www.iso.org/publication/PUB100419.html).