Více času na podstatné

ISPOP - Aktualizace manuálů pro Ohlašovatele a Ověřovatele

22.03.2011 08:31

Manuály pro práci ve webové aplikaci ISPOP pro Ohlašovatele a Ověřovatele byly aktualizovány.

Manuál pro Ohlašovatele byl doplněn o často kladené otázky, byla rozšířena kapitola 5.4 Přidání zmocnění a kapitola 7 Administrace aplikace.
Tento manuál je k dispozici ke stažení v sekci "Chci podat hlášení" → "Manuály" nebo také zde.

Manuál pro Ověřovatele byl aktualizován podle současného stavu webové aplikace ISPOP - upravena byla především kapitola 7 Ověření hlášení.
Manuál je dostupný ke stažení v sekci "Výkon státní správy" → "Získání hlášení ke kontrole" a také zde.

 

Zdroj: ISPOP