Více času na podstatné

ISPOP - editací si ulehčíte práci (ovzduší)

18.02.2011 07:26

CENIA připravila pro ulehčení práce uživatelům ISPOP, kteří podávají hlášení F_OVZ_SPOJ (oblast ovzduší), migraci historických dat, která v minulosti byla do ohlašovacího systému zaslána. V praxi to znamená, že ohlašovatelé budou svá hlášení pouze editovat a nebudou muset celé formuláře znovu vyplňovat. Formuláře s předvyplněnými historickými údaji budou v ISPOP k dispozici od 24. února 2011.

 

Dále informujeme uživatele, že informace k podávání hlášení F_OVZ_RL (Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) a F_OVZ_PO (Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů) jsou dostupné na webových stránkách MŽP zde.

 

Zdroj: ispop