Více času na podstatné

ISPOP - Import historických hlášení podaných prostřednictvím IS Centrální ohlašovna (CO) a ISPOP

18.04.2011 07:00

Na účty ohlašovatelů byla importována historická hlášení podaná prostřednictvím IS Centrální ohlašovna (CO) v roce 2008 a 2009 a prostřednictvím ISPOP v roce 2010.

 

1) Hlášení podaná prostřednictvím CO v roce 2008 a 2009 (ohlašovací roky 2007 a 2008)
U historických dat IRZ z CO byla migrována pouze hlášení ve formátu XML odpovídající platným šablonám XSD. Hlášením, která měla v CO příznak "Autorizováno", je nyní v systému přiřazen stav "Ověřeno". Hlášení, která nebyla autorizována, jsou nyní ve stavu "Čeká na autorizaci".
Evidenční číslo hlášení migrovaných z CO je nyní v systému ve tvaru MISPOP_CO_EC_XXX, číslo dokumentu je ve tvaru MISPOPCO_XXX.

 

2) Hlášení podaná prostřednictvím ISPOP v roce 2010 (ohlašovací rok 2009)
Hlášení, která nebyla v ISPOP v roce 2010 autorizována, jsou nyní ve stavu "Čeká na autorizaci". Schválená hlášení mají přiřazen stav "Ověřeno", zamítnutá hlášení jsou ve stavu "K doplnění (není ověřitelné)".
Evidenční číslo migrovaných hlášení je nyní v systému ve tvaru MISPOP_EC_XXX, kde XXX značí číslo dokumentu přidělené ISPOP v roce 2010. Číslo dokumentu je ve tvaru MISPOP_XXX.

 

Historická hlášení jsou dostupná po přihlášení na uživatelský účet v ISPOP v sekci "Přehledy" → "Přehled podaných hlášení". V parametrech vyhledávání je nutné nastavit patřičný ohlašovací rok (2007, 2008, nebo 2009).