Více času na podstatné

ISPOP - Informace k zasílání protokolů o měření emisí

26.01.2011 11:21

Protokoly o měření emisí dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší  se nepodávají prostřednictvím ISPOP, ale po předchozí dohodě místně příslušnému orgánu ochrany ovzduší. 

 

Zdroj: ISPOP