Více času na podstatné

ISPOP - Informace pro provozovatele středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší

07.01.2011 10:36

 

Provozovny, které budou ohlašovat souhrnnou provozní evidenci a oznámení o poplatku zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2010 budou mít k dispozici předvyplněné formuláře F_OVZ_SPOJ na svých účtech k 15. 1. 2011.  

Seznam stávajících provozoven dle zákona o ovzduší je dostupný ke stažení zde.

Důležité upozornění:

Provozovny, které již mají v tomto seznamu prostřednictvím ISPOP přidělené IČP nelze registrovat jako nové provozovny a používat pro jejich ohlášení jiné IČP než v seznamu uvedené.

Viz text vysvětlivky v položce Identifikační číslo provozovny (IČP) v příloze č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.:

„Identifikační číslo provozovny (IČP) - označení provozovny, ve které je provozován jeden nebo více zdrojů znečišťování ovzduší. IČP je přidělováno prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.“

 

zdroj: ISPOP