Více času na podstatné

ISPOP - konec ohlašovacího období

04.04.2011 11:41

Dne 31. 3. 2011 skončilo ohlašovací období pro podávání hlášení Souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a Oznámení o výpočtu poplatku, hlášení do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a dalších hlášení v oblasti životního prostředí za rok 2010. Stále je ale možné zasílat hlášení a to jak opravná, tak i řádná ohlašovací povinnost je nutné splnit, přestože zákonem určený termín pro podání hlášení již uplynul.

 

Z dotazů ohlašovatelů přijatých na Helpdesk ISPOP byly vybrány často kladené otázky (FAQ) vztahující se ke konci ohlašovacího období.

 

Co máme dělat, pokud jsme nepodali hlášení prostřednictvím ISPOP do 31. 3. 2011, přestože to byla naše povinnost?

Podejte hlášení přes ISPOP co nejdříve, přestože je už po řádném termínu (31. 3.) – ohlašovací povinnost dle zákona č. 25/2008 Sb. a příslušných složkových zákonů splnit musíte.

 

Z jakého důvodu je hlášení emisí tak složité? Chcete údaje, které jsme nikdy nevyplňovali.

Požadavky na vyplňování formuláře jsou dány legislativou (zákonem a příslušnými vyhláškami a nařízeními) platnou již několik let a vztahovaly se tedy i na listinnou podobu hlášení.
Způsob podání hlášení v elektronické podobě prostřednictvím ISPOP je dán zákonem č. 25/5008 Sb., který vešel v platnost již v roce 2008.
Vyplňování elektronického hlášení je "složitější" pouze v tom, že „formulář sám hlídá a kontroluje“, co a jak do něj vyplňujete.

 

Nestihli jsme hlášení podat, protože ISPOP stále nefungoval.

V průběhu ohlašovacího období byla někdy skutečně snížena dostupnost systému, nicméně vždy byla oznámena s dostatečným časovým předstihem na webových stránkách ISPOP.
Po průběžném zhodnocení ohlašovacího období byl počet ohlašovatelů v letošním roce více než 35 tisíc - připomínka k stálé nefunkčnosti systému tedy není pravdivá. Mnozí ohlašovatelé ale nechali vyplňování formulářů na poslední chvíli. Přestože kapacita systému byla nastavena dostatečně, v posledním týdnu před 31. 3. 2011 docházelo skutečně u některých uživatelů ke krátkodobému výpadku připojení k ISPOP z důvodu přijímání vysokého počtu hlášení a žádostí o registraci subjektů a provozoven IRZ.

 

Nestihli jsme hlášení poslat včas, protože se nám stále nedařilo do ISPOP přihlásit. Jak máme tedy hlášení podat?

Pro práci v systému ISPOP je nutné mít počítač nastaven dle požadavků uvedených na webu ISPOP v sekci "Nastavení PC". Dále jsou dostupné časté otázky (FAQ) k řešení technických problémů.  V průběhu ohlašovacího období byla uživatelům ISPOP k dispozici provozní podpora  - Call Centrum (tel. 844 001 000) a webový formulář pro zadávání písemných dotazů.

 

Proč jsme nedostali přístupové údaje do ISPOP, přestože jsme každý rok odevzdávali hlášení v listinné podobě na úřad?

Subjekt, který má povinnost hlásit prostřednictvím ISPOP a který neobdržel přístupové údaje do ISPOP, se může do ISPOP zaregistrovat individuálně. K romu je určen registračního formulář, který je k dispozici na webových stránkách ISPOP v sekci „Chci podat hlášení“ → „Registrace nového uživatele“.

 

Neumím s počítačem, proto jsem podal hlášení SPE na úřad v papírové podobě jako minulý rok. Stačí to?

Podání hlášení v elektronické podobě prostřednictvím ISPOP je upraveno zákonem č. 25/5008 Sb., který vstoupil v platnost již v roce 2008. Pokud hlášení SPE nepodáte elektronicky prostřednictvím ISPOP, nesplnil jste Vaší zákonnou povinnost.

 

Můžete nám posunout termín pro podání složitého formuláře F_OVZ_SPOJ?

CENIA je pouze provozovatelem systému ISPOP a termíny pro podání hlášení nemůže ovlivnit. Termíny jednotlivých ohlašovacích povinností jsou dány zákonem č. 25/2008 Sb. (IRZ) a příslušnými složkovými zákony (zákon o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, vodní zákon).
Nesplnění termínu pro podání hlášení je porušením zákona a posouzení případných sankcí je v kompetenci příslušných kontrolních orgánů ochrany ovzduší.

 

Dostaneme od Vás nebo od úřadu pokutu?

CENIA je pouze provozovatelem systému ISPOP. Posouzení případných sankcí je v kompetenci příslušných kontrolních orgánů.

Zdroj: ISPOP