Více času na podstatné

ISPOP - po vložení elektronického podpisu do PDF formuláře nelze provádět úpravy!

18.03.2011 14:17

POZOR! Pokud ohlašovatel při registraci subjektu a podávání hlášení prostřednictvím PDF formulářů využívá zaručený elektronický podpis dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, po vložení el. podpisu do PDF formuláře se formulář uzamkne a nelze v něm provádět žádné další úpravy.
Tato funkcionalita byla nasazena z důvodu velkého množství přijatých PDF formulářů s neplatným elektronickým podpisem – podpis se stává neplatným, pokud je dokument po vložení podpisu dále editován (není zaručena integrita dokumentu).

Postup práce s PDF formulářem před odesláním do ISPOP:
1. Vyplňte údaje v PDF formuláři.
2. Zkontrolujte vyplněné údaje a proveďte on-line kontrolu stisknutím tlačítka "On-line kontrola".
3. Vložte zaručený elektronický podpis.
Nyní můžete hlášení odeslat do ISPOP.
V případě nutných oprav po vložení el. podpisu podpis z formuláře odstraňte, proveďte úpravy a el. podpis vložte znovu.

 

Zdroj: ISPOP