Více času na podstatné

ISPOP - Podání doplněného (opravného) hlášení

10.05.2011 07:53

Doplněné podání (oprava řádného hlášení) se podává v případě, že si ho vyžádá subjekt pověřený kontrolou hlášení (např. krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností) nebo jej může podat ohlašovatel na základě vlastního uvážení. Přesný návod jak podat doplněné hlášení je k dispozici zde (bod 2). Vzhledem k uzamčení pdf formulářů stažených ze systému do 2.4.2011 nelze hlášení  upravovat uložené v PC uživatele. Úpravu a aktualizaci údajů je nutné provádět v hlášeních, které si ohlašovatel otevře a stáhne ve svém účtu v ISPOP -> záložka Přehled podaných hlášení -> sloupec Akce -> Zobrazit detail -> Originál.

 

Zdroj: ISPOP