Více času na podstatné

ISPOP - Přidání zmocnění v návaznosti na registraci povinného subjektu zmocněncem (externistou)

14.07.2011 14:19

Vzhledem k platnosti novely zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, která ukládá povinnost prokazovat zmocnění k zastoupení povinného subjektu konvertovanou plnou mocí v elektronické podobě, provádí zmocněnci registraci povinného subjektu způsobem popsaným zde. Poté je přiložená konvertovaná plná moc přístupná v záložce „Přehled zmocnění“ všem účastníkům agendy ISPOP (ČIŽP, ověřovatelé ad.).

 

zdroj: ISPOP