Více času na podstatné

ISPOP - Registrační údaje fyzických osob bez IČ (t.j. nepodnikajících)

25.02.2011 09:00

POZOR!!! Pokud v registračních údajích subjektu v uživatelském účtu fyzické osoby bez IČ chybí emailová adresa, ISPOP není schopen zpracovat hlášení (on-line kontrola hlásí "Subjekt není registrován"). Toto se týká pouze registrací, které byly importovány na základě historických údajů a nikoliv nově samostatně provedených registrací ohlašovatelem (tam je emailová adresa povinným údajem). Protože tyto subjekty nemají IČ, které je unikátním identifikátorem, rozpoznává ISPOP do novely zákona č. 25/2008 Sb. subjekt této fyzické osoby podle jména, příjmení a emailové adresy, což je považováno za dostatečně unikátní kombinaci (Janů Nováků je mnoho, ale nemají stejnou emailovou adresu). U těchto osob se proto jméno, příjmení a emailová adresa musí shodovat ve všech podávaných hlášeních s registračními údaji tak, aby došlo ke korektnímu zpracování těchto hlášení.

 

Zdroj: ISPOP