Více času na podstatné

ISPOP: Shrnutí ohlašovacího období k 2.4.2012

06.04.2012 08:33

Dnem 2.4.2012 skončila druhá etapa ohlašování vymezená zákonným termínem pro podávání hlášení pro agendu IRZ, ovzduší a ročních zpráv v odpadech. V Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je k 2.4.2012 zaregistrováno celkem 43 761 subjektů. Subjekty ohlásily za více než 95 850 provozoven nebo zdrojů znečišťování.  Systém ISPOP zpracoval v rámci celého ohlašovacího období od 5.1. do 2.4. přes 133 000 validních podání. Dalších ohlašovací špička se očekává v říjnu, kdy povinné subjekty podávají poplatková hlášení dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

 

Počty subjektů (provozoven), za které bylo ohlášeno v druhé etapě ohlašovacího období:  

 Formulář hlášení  Počet hlášení
 F_IRZ  4 950
 F_OVZ_SPOJ  21 174
 F_OVZ_PO  11
 F_OVZ_RL  90
 Roční zprávy (F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_ZPETODB)  162

 

Zdroj: ISPOP (redakčně upraveno)