Více času na podstatné

ISPOP - Upozornění při podávání hlášení

25.02.2011 08:58

1. Příjem hlášení s příponou .ZIP, .ARJ, .RAR
Příjem hlášení komunikačními kanály (e-Podatelna, datová schránka) je možný pouze v datovém formátu XML (který je definován datovým standardem ISPOP - šablonou XSD) a dále ve formátu PDF - ale v tomto případě pouze soubory PDF, které obsahují XML vrstvu validní rovněž podle zveřejněných XSD šablon - t.j. PDF uložené z formulářů ADOBE z účtů ISPOP, nikoliv např. PDF soubory vytvořené na skenerech nebo jiné soubory vzniklé skenováním (např. JPG). Datové formáty archivů .ZIP, .ARJ, .RAR rovněž neodpovídají zveřejněnému datovému standardu (přestože mohou obsahovat validní XML soubory). Takto zaslaná hlášení neodpovídají požadavku § 4 odst. 3 zákona 25/2008 Sb. na podání hlášení v datovém standardu ISPOP a nebudou do ISPOP přijaty (datový standard ISPOP popisuje datový formát souborů přijímaných v ISPOP - tento standard je definován zveřejněním šablony ve formátu XSD, která popisuje přijímaný XML dokument).

 

2. Zaručený elektronický podpis vložený do těla e-mailu ("podpis připojený k emailu")
Na základě § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a v souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí je pro autorizované zpracování hlášení v systému ISPOP nutné elektronicky podepsat kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisem každý elektronický dokument reprezentující hlášení nebo registraci, nikoliv emailovou zprávu. Připojení zaručeného elektronického podpisu, který odpovídá požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí být učiněno neoddělitelně od dokumentu, ke kterému je vyjadřováno autorství. Validní elektronický podpis vyjadřuje autorství k dokumentu a dále zaručuje jeho integritu (t.j. že s ním po připojení podpisu nikdo nemanipuloval, neměnil obsah). Takto "autorizovaný" dokument je dále v ISPOP k dispozici všem účastníkům agendy a je zajištěna jeho validita.

Zaručený elektronický podpis, připojený k tělu emailu, nikoliv přímo k souborům reprezentujícím jednotlivá hlášení nebo registraci, odpovídá analogicky situaci, kdy je v listinné podobě podepsána obálka, obsahující řadu dokumentů, které ale podepsány nejsou. Po vynětí z obálky se jedná o nepodepsané (nepotvrzené) dokumenty.

 

Zdroj: ISPOP