Více času na podstatné

ISPOP - zamčené PDF formuláře

11.04.2011 07:24

PDF formuláře stažené z účtů ohlašovatelů do 31.3.2011 v současné době nefungují korektně a není možné v nich provádět jakékoliv úpravy. Zobrazuje se chybové hlášení ve znění: „Tento dokument povoloval rozšířené funkce v Adobe Readeru. Platnost rozšířených funkcí vypršela. Požádejte autora dokumentu o nejnovější verzi dokumentu“.

V případě, kdy ohlašovatel potřebuje provést opravu vyplněných údajů a podat „Doplněné hlášení“ (příp. dodatečně podat hlášení) postupuje následujícím postupem:
1) Pokud ve svém PC uložen XML soubor z již podaného hlášení, stáhne si po přihlášení na svůj účet ISPOP v záložce “Stažení formuláře“ příslušný formulář a pomocí tlačítka ve formuláři “načíst XML“ (na konci formuláře) načte uložená data (soubor XML) do nově staženého formuláře. Poté vybere možnost „Doplněné hlášení“, vepíše evidenční číslo řádného hlášení a provede opravu údajů. Upravené doplněné hlášení uloží do svého PC, provede on-line kontrolu a hlášení odešle standardním postupem do systému.
2) Pokud nemá XML soubor uložen ve svém PC, může si po přihlášení na svůj účet do systému ISPOP v záložce „Přehledy“ → „Přehled podaných hlášení“ po rozkliknutí detailu (sloupec „Akce“) podaného hlášení stáhnout XML data pomocí tlačítka „XML data“. Tento soubor XML uloží do svého PC a pokračuje dle bodu 1).

 

Zdroj: ISPOP