Více času na podstatné

Italská Cremona zkouší cirkulární ekonomiku

05.12.2017 19:16

Cremona se stala prvním evropským městem, které se rozhodlo vyzkoušet a podpořit myšlenku takzvané cirkulární ekonomiky. Koncept, ve kterém jde o snížení objemu odpadu a prodloužení životnosti sice starých, ale stále použitelných věcí, a nahlížení na odpad jako na cennou výrobní surovinu.

Jen v posledních dvou letech se podíl tříděného odpadu zvýšil z 53 na 72 procent. Městu také pomohl systém, kdy lidé nemusejí s tříděným odpadem až ke kontejneru, který je umístěný na ulici, ale mohou před svůj dům umístit pytle podle toho, co je uvnitř. Každý den se totiž sváží něco jiného. K vývozu odpadu se používají menší vozidla, která sbírají jen jeden konkrétní druh: papír, sklo, plasty nebo organický odpad. Kromě toho cremonská radnice zkouší zavést vyšší poplatky za odpad, který není nebo nemůže být recyklován.

Město má dokonce svou radní pro cirkulární ekonomiku. V popisu její práce je komunikace s obyvateli a vysvětlování, jak správně recyklovatelný odpad třídit. Zároveň s ostatními představiteli města vyjíždí do jiných měst na severu Itálie sbírat pro svou práci další inspiraci.

Díky tomu se také Cremona stala lídrem většího evropského projektu UrbanWINS, který se zabývá vypracováváním strategií pro nakládání s odpadem.

Cremonští radní se také chtějí zaměřit na množství vyhozených potravin v restauracích. Další podrobnosti ZDE

 

 

Zdroj: https://ekonomicky-denik.cz