Více času na podstatné

IUCLID 5.2

19.02.2010 13:39

Od 15.2.2010 je na stránkách https://www.iuclid.eu, k dispozici nová verze IUCLID. IUCLID 5.2 obsahuje aktualizované šablony OECD používané k oznamování informací ze studií o chemických látkách. V nové verzi byly zohledněny také poslední změny globálního harmonizovaného systému klasifikace a označován (GHS) a jejich evropská implementace (CLP). Body 3.2, 3.5 a 3.6 byly upraveny tak, aby umožňovaly snadnější oznamování informací o použití látek. V IUCLID byly optimalizovány nástroje k ukládání závěrů hodnocení rizik.

 

Kromě zmíněných změn, nová verze přináší také rozšiřující funkce, které dříve byly dostupné pouze ve formě zásuvných modulů (tzv. plug-in). Jedná se především o funkci exportu a o referenční inventář (Literature References Inventory). Nově jsou tedy tyto funkce již integrovány v samotném IUCLID 5.2.  Dále nově může být hlavička dokumentace upravována dle požadavků uživatelů.

 

Instalace IUCLID 5.2

Instalační návod k IUCLID 5.2 je součástí samotného instalačního balíčku. Tento instalační balíček je po přihlášení na stránkách IUCLID, volně k dispozici, a to v sekci download. Nově se také mírně liší požadavky na systém. Nová verze již nepoběží na Java 5.0, ale je nutné instalovat Java Virtual Machine 1.6 anebo novější. Java lze zdarma stahovat na stránkách https://java.com/.

Pozn.: v některých případech je doporučováno pro export dat mezi verzemi, instalovat IUCLID 5.2 a ponechat tak v systému obě verze.


Export dat

Pro přenos dat z předchozí instalace IUCLID je možné využít speciální zásuvný modul, který zálohuje současná data a exportuje je do nové instalace. Tento doplněk lze taktéž zdarma stahovat ze stránek IUCLID, a to v sekci download. Nakonec zdůrazňujeme, že export dat je možný z nižší verze IUCLID na vyšší, nikoliv však obráceně.

Více informací k instalaci a exportu dat do nové verze naleznete v sekci FAQ.

 

REACH - IT

V současné době je nutné pro přípravu technické dokumentace využívat verze IUCLID 5.0 a 5.1, a to do doby, než bude aktualizován portál REACH-IT. Jeho aktualizace je naplánována na březen 2010. Poté bude možné veškerou dokumentaci připravovat i předkládat pouze pomocí IUCLID 5.2, s tím že podpora původní verze IUCLID bude ukončena.

Aktualizace zásuvných modulů

Jak jsme již předesílali v některé z dřívějších zpráv, v souvislosti s IUCLID 5.2 bude nutné aktualizovat také tzv. zásuvné moduly (plug-in). Pro novou verzi IUCLID 5.2 budou postupně (během měsíce března) uvolňeny následující aktualizace:

  • Zásuvný modul - technická kontrola úplnosti (Technical Completeness Check plugin)
  • Zásuvný modul - předkládání zprávy o chemické bezpečnosti (Chemical Safety Report plugin)
  • Zásuvný modul - vkládání dotazů (Query Tool plugin)

 

Celá zpráva:https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_04_iuclid5_2_20100215.pdf

Stažení IUCLID 5.2: https://iuclid.eu/index.php?fuseaction=home.download52

Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ): https://iuclid.eu/index.php?fuseaction=home.faq&type=public

Zdroj: ECHA