Více času na podstatné

IUCLID 5.3

28.02.2011 07:18

Na stránkách IUCLID můžete nyní stahovat novou verzi IUCLID 5.3. ECHA vybízí všechny žadatele o registraci, aby si instalovali novou verzi programu, jelikož od dubna nebude možné podávat registrační dokumentaci ve starém formátu IUCLID 5.2 Tato změna souvisí s plánovanou aktualizací REACH-IT, která proběhne v dubnu letošního roku.

Nová verze přináší například nové šablony, které jsou v souladu s OECD, a jsou určené k hlášení informací z provedených studií. Dále nová verze umožní přípravu dokumentace pro následné uživatele ve smyslu čl. 38 REACH (Povinnost následných uživatelů hlásit informace), podání oznámení ECHA pro látky obsažených v předmětech (čl. 7 (2)) a podání žádosti o povolení (čl. 62). Nová verze mimo jiné reflektuje také aktuální vývoj CLP legislativy.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA