Více času na podstatné

IUCLID 5.4

06.06.2012 08:04

Na stránkách IUCLID je nyní k dispozici nová verzi nástroje IUCLID 5.4. Nová verze přináší rozšíření polí pro stanovení expozice, hodnocení PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické látky) vlastností látek, posuzování účinků na lidské zdraví a další nové funkce. ECHA doporučuje, aby firmy přešly na tuto novou verzi, přičemž ale zároveň upozorňuje, že REACH-IT ještě není připraven na tuto novou verzi a podání registrační dokumentace je zatím možné pouze v původním formátu IUCLID 5.3. Nová verze REACH-IT by měla být uvolněna, tak jako potřebné doplňky (plug-in), v červenci letošního roku. Zpětná kompatibilita dat je zaručena, přesto ECHA zdůrazňuje důležitost zálohy původních dat.

[celá zpráva] [stránky IUCLID]

Zdroj: ECHA