Více času na podstatné

Izolační zeleň - opatření proti prašnosti v obcích

07.11.2011 10:38

Dovolujeme si Vás upozornit na seminář "Izolační zeleň - opatření proti prašnosti v obcích", který pořádá Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady.

Seminář je zaměřen na problematiku snižování emisí prachu vznikajících především automobilovým provozem u dopravních komunikací pomocí vhodné izolační zeleně. Na znečištění tuhými látkami (TZL) se v Jihočeském kraji podílejí lokální topeniště přibližně 44%, doprava 41,5% a zbylých 14,5 % připadá na průmysl a velkou energetiku. Vedle lokálního vytápění je doprava dominujícím znečišťovatelem ovzduší Jihočeského kraje. Na konci roku 2010 bylo Jihočeským krajem, Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, zadáno zpracování studie „Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích“. Studie by měla sloužit hlavně místní samosprávě jako podklad pro řešení zvýšené prašnosti především u dopravních komunikací, ale také u plošných zdrojů prašnosti.
U obcí, které byly ochotny na projektu spolupracovat, bylo vybráno 5 modelových území, jenž budou na semináři podrobně představena.

Seminář se bude konat dne 23.11.2011 od 9:30 v kruhovém sále – zasedací místnosti zastupitelstva v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Pozvánka ke stažení ZDE

 

Zdroj: SFŽP