Více času na podstatné

Jak by měl vypadat energetický mix budoucnosti?

22.03.2013 11:51

Snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů nejméně o 80 % ... Pokud chce EU tento svůj dlouhodobý cíl splnit, bude muset výrazně omezit používání vysoce znečišťujících paliv, jako je uhlí nebo ropa. Podle usnesení o energetickém plánu do roku 2050, které 14. března přijal Evropský parlament, jsou klíčovými aspekty přechodu k nízkouhlíkové energetice vyšší podíl obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti.

Plán nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050, který v prosinci 2011 zveřejnila Evropská komise, nabízí několik scénářů, jak by mohla vypadat budoucí struktura evropských dodávek energií, která by umožnila splnit cíle na snížení emisí.

"Vede se spor o prostředky, způsoby, mechanismus a politiky, které použít, než se dostaneme k tomuto konečnému cíli," říká řecká poslankyně ze skupiny Evropy svobody a demokracie Niki Tzavela, která je autorkou parlamentní zprávy.

 

Obnovitelné zdroje

EU je na cestě ke splnění svých cílů ohledně výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020, říkají poslanci v usnesení, a podotýkají, že "v dlouhodobém horizontu se obnovitelné zdroje energie v Evropě přesunou do středu skladby zdrojů energie".

Parlament také od Komise požaduje, aby podpořila přechod na biopaliva třetí generace na bázi produktů z odpadů z potravinářských plodin a stanovila podobné podmínky pro dovážená biopaliva.

 

Fosilní paliva

V roce 2010 pocházely téměř tři čtvrtiny veškeré energie spotřebované v EU z fosilních paliv, konkrétně 35 % z ropy, 27 % ze zemního plynu a 16 % z pevných paliv.  Poslanci uznávají, že "přinejmenším během přechodu na nízkouhlíkový energetický systém zůstanou konvenční fosilní paliva pravděpodobně součástí energetického systému".

Podle Evropského parlamentu zůstane významný podíl jaderné energie, protože "některé členské státy stále považují jadernou energii za bezpečný, spolehlivý a cenově dostupný zdroj nízkouhlíkové výroby elektřiny".

Zemní plyn sehraje důležitou roli v krátkodobém až střednědobém horizontu, protože "představuje poměrně rychlý a nákladově efektivní způsob snížení závislosti na jiných, více znečišťujících fosilních palivech."

Ropa se podle poslanců pravděpodobně v energetickém mixu udrží i v roce 2050, i když v mnohem menší míře než dnes a využití najde hlavně v dálkové osobní a nákladní dopravě.

 

Elektřina

"Rostoucí význam elektrické energie v budoucí skladbě zdrojů energie vyžaduje využití všech prostředků nízkouhlíkové výroby elektřiny (včetně konverzní účinnosti, obnovitelných zdrojů, zachycování a ukládání CO2 a jaderné energie)," upozorňuje zpráva.

 

Úspory energií

Stávající míra a kvalita rekonstrukcí budov se podle poslanců musí podstatně zvýšit, aby EU mohla významně snížit spotřebu energie v existujících budovách o 80 % do roku 2050 ve srovnání s úrovní z roku 2010

 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20130320PHT06717/20130320PHT06717_original.jpg?epbox

 

Zdroj: EP