Více času na podstatné

Jak dál v energetice. K čemu nová energetická koncepce?

29.01.2015 08:59

Na Žofínském fóru proběhne diskuse o klíčových bodech energetické a surovinové koncepce tak, jak ji předkládá vláda ČR, o novele energetického zákona, dále o dalším rozvoji a využití jaderných a uhelných zdrojů, včetně limitů těžby, postoji k plynovým elektrárnám či podpoře obnovitelných zdrojů atd. V úvodním bloku Žofínského fóra vystoupí a na dotazy odpoví Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR), Jaroslav Hanák (prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR), Alena Vitásková (předsedkyně Energetického regulačního úřadu) a Pavel Šolc (náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku). Další informace ZDE.