Více času na podstatné

Jak dosáhnout snížení emisí CO2 z nových automobilů?

02.05.2013 12:24

Pětina všech emisí CO2 vyprodukovaných v Evropské unii pochází z automobilové dopravy. Mezi roky 1990 a 2008 vzrostly emise z automobilů o 26 %. Výbor pro životní prostředí 24. dubna schválil návrh týkající se způsobů, jak dosáhnout snížení emisí z osobních aut na 95 gramů CO2 na km do roku 2020.

Návrh představuje nový systém pobídek pro výrobce, aby vyráběli automobily vypouštějící méně emisí. Pokud budou automobilky vyrábět auta, která vypouštějí méně emisí, než je požadovaný limit, mohou za každý rok až do roku 2020 sbírat "super-kredity". Ty pak mohou případně použít v obdobích, kdy se jim cíle splnit nedaří. Při nesplnění limitu jinak budou výrobci muset za každý nadlimitní gram emisí na kilometr (g/km) platit.

Pro zhodnocení plnění emisních limitů se započítávají všechny osobní automobily vyrobené jedním výrobcem. Emise modelů, které jsou k životnému prostředí méně šetrné, tak výrobci mohou vykompenzovat modely s nižšími emisemi a dosáhnout tak určeného cíle. Výrobci automobilů tak potřebují vědět, jaké limity budou platit v budoucnu, aby tomu mohly přizpůsobit svou výrobu.

V současné době platí limit 160 g/km, od roku 2015 to bude 130 g/km, a od roku 2020 by měly emise CO2 z automobilů klesnout na 95 g/km. Do roku 2050 by se měly emise CO2 z automobilové dopravy snížit na polovinu.

Kromě dopadu na životní prostředí musel Výbor pro životní prostředí zvažovat i dopad různých opatření na automobilový průmysl EU. „Závazné emisní normy pro výrobce automobilů mají obrovský dopad na pracovní místa po celé Evropě,“ říká autor parlamentní zprávy, německý lidovec Thomas Ulmer. A dodává: „Auta budou ještě úspornější a to sníží i provozní náklady pro spotřebitele.“

Thomas Ulmer teď povede vyjednávání s ministry členských zemí.

Plénum Evropského parlamentu by o konečném návrhu mělo hlasovat letos v červenci.