Více času na podstatné

Jak funguje nejmodernějších linka na recyklaci skleněných střepů?

23.11.2015 14:33

Společnost AMT s.r.o. Příbram, která je hlavním recyklátorem odpadního skla v České republice, otevřela v polovině října jednu z nejmodernějších linek na recyklaci skleněných střepů nejen u nás, ale i v Evropě. Jak to vlastně funguje?

Sebrané neupravené sklo je dopraveno nákladními vozy na třídící linky, které upraví sklo dle potřeb skláren. Na začátku linky jsou střepy klasicky ručně roztříděny, kdy jsou z proudu vybírány nežádoucí příměsi a hrubé nečistoty (zbytky komunálního odpadu). Po ručním předčištění vstupují střepy do vlastní úpravny.

Zde dochází k drcení a sítování střepů, poté jsou střepy přiváděny po dopravníkových pásech k separátorům na odstranění železných a neželezných kovů. Podmínkou pro dokonalý chod linky je mít materiál pro zpracování úplně suchý, a proto byla instalována výkonná sušička střepů se soustavou filtrů. Srdcem linky je soustava moderních separátorů, díky kterým je technologie vysoce účinná.

První z nich odstraňuje z proudu skla keramiku, kamení, porcelán, olovnaté sklo a netavitelné sklo. Druhý odděluje bílé sklo od barevného, třetí pak dělí sklo na zelené a hnědé. Separátorů je celkem 6. Linka je plně automatická. Třídění skla se provádí na základě měření optoelektroniky.  Identifikované příměsi jsou po-té vystřelovány 128 tryskami v každém stroji.

Zpracováním skla na třídící lince vzniká materiál o velmi vysoké čistotě. Bílé střepy se dotřiďují až na kvalitu 99,6 %. Separátory mají kapacitu až 10 tun za hodinu. Odpad z linky zahrnuje hlavně již uvedenou keramiku, kamení, porcelán a organický materiál, což činí cca 10 %. Vytříděné sklo je uloženo v silech v podobě skleněného granulátu, poté je nakládáno na nákladní automobily a transportováno do sklářské hutě. Zde se ze  suroviny vyrábí nové výrobky.

Protože, jsou střepy v průběhu úpravy usušeny, je podsítná frakce, která je oddělena ve výrobním procesu, vhodná pro další zpracování. Podsítná frakce se využívá na výrobu pěnového skla, stavebního izolačního materiálu s tepelně izolačními vlastnostmi. Technologii společnosti na výrobu pěnového skla ročně vyrobí až 72 000 m3 tohoto materiálu.

Jako hlavní zdroj střepů pro recyklaci využívá společnost separované sklo z obecních systémů z celé ČR. Ne všechny obce v ČR jsou však vybaveny kontejnery na bílé a barevné sklo. Tento problém řeší právě nová generace separátorů, které umožňuje třídění na střepy bílé, zelené a hnědé.

 

 

Zdroj/foto: ČAOH