Více času na podstatné

Jak MŽP plní opatření k nápravě zjištěné NKÚ v oblasti odpadů?

10.10.2012 13:22

Vláda ČR dnes mj. projednávala i bod Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 10/14 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“. Dle informací MŽP ministr Tomáš Chalupa seznámil členy vlády s opatřeními, která povedou k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem v oblasti nakládání s odpady. "Současný efektivní postup zaručuje, že nedostatky budou odstraněny" uvádí tisková zpráva MŽP.

Nejvyšší kontrolní úřad v rámci akce „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“, která probíhala od června 2010 do ledna 2011, zjistil systémové odchylky, jimiž zpochybnil účelnost vynakládání veřejných prostředků. V březnu 2012 ministerstvo představilo sérii opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Dále MŽP informuje, že v současné době je již dokončován návrh zcela nového Plánu odpadového hospodářství ČR na období 2013 – 2022. Tento návrh je připraven tak, aby byl v souladu s veškerými změnami legislativy Evropské unie a připravovanými novými legislativními návrhy v oblasti odpadového hospodářství na národní úrovni. Návrhy věcných záměrů nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou připraveny k projednání v připomínkovém řízení. Termín pro předložení věcných záměrů zákonů do vlády je 31. 12. 2012.

Ministerstvo životního prostředí intenzivně pracuje na hodnocení přínosů 3,4 mld. Kč vynaložených v letech 2003 až 2007 ke zlepšení stavu odpadového hospodářství.