Více času na podstatné

Jak nastartovat cirkulární ekonomiku v Česku?

30.08.2018 08:08

Zákaz skládkování jednak by měl definitivně zabránit stavu, kdy se materiál sice vytřídí, ale nakonec stejně skončí na skládce. Přesné datum zákazu skládkování však není tím nejdůležitějším, byť na změnu chování a zavádění nových technologií vytváří tlak, uvedl Jan Mec, generálním ředitelem společnosti Transform, a.s., Lázně Bohdaneč v rozhovoru pro nové číslo časopisu Odpadové fórum. Nechybí informace ke zprávě OECD, která uvádí, že v ČR je šest krát levnější skládkování a Česko tak jde proti odpadové hiearchii.

Jak nastartovat cirkulární ekonomiku v Česku? Touto otázkou se zabývá Anna Kárníková, analytička a manažerka, a bývalá ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády ČR. Vracíme se i s Lenkou Mynářovu (NAFIGATE Corporation a.s.) k jedinečné české technologii, kde bakterie zpracovávají použitý fritovací odpadní olej a mění ho na 100% rozložitelný bioplast v přírodě.

V časti prevence vzniku odpadů najdete úžasné příspěvky k problematice plastů, mikroplastů, textilu a pochopitelně potravinám. V přehledu zpráv z domova pochopitelně nechybí informace o žhavé publikaci Cirkulární česko, kterou vydal Institut cirkulární ekonomy ani o zahájení cirkulárního Skenu v Praze.

 

 

ROZHOVOR

 • Materiálová recyklace je, když se vytříděný materiál promění na konečný výrobek, Jiří Študent ml.
 • Český cirkulární příběh pod taktovkou přírody, který předstihl plastový svět, Jiří Študent ml.

 

REPORTÁŽ

 • Na cirkulární město roku aspiruje Zábřeh, kde se odpady mění ve zdroje doslova pod rukama, Soňa Jonášová, Jiří Študent

 

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Možné je konat již teď, Daniel Kraft
 • Door to door sběr odpadů ekonomicky, environmentálně a sociálně udržitelně, Tomáš Hlavenka, Daniela Baráková
 • Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika, František Vörös
 • Na budovy je nutné se dívat jako na materiálové banky, Česká rada pro šetrné budovy, z.s.
 • Miloš Kužvart oblékl dres České asociace oběhového hospodářství, Jiří Študent ml.
 • OECD: Šest krát levnější skládkování v Česku jde proti odpadové hiearchii, Jiří Študent ml.

OHLASY ČTENÁŘŮ

 • Jak nastartovat cirkulární ekonomiku v Česku?, Anna Kárníková
 

DOTAČNÍ SERVIS

 • Pomohou dotace skutečné recyklaci, nebo jen vyšší míře třídění?, Martin Veverka
 

PŘEDCHÁZNÍ VZNIKU ODPADŮ

 • Dobře zadanými veřejnými zakázkami můžete dosáhnout snížení produkce odpadů, Adam Gromnica
 • Problém mikroplastů v životním prostředí a hledání řešení v EU, Hana Müllerová
 • Bioplasty: příležitosti a výzvy, Vlaďka Janková
 • Mikroplasty v pitné vodě, Magdalena Barešová, Lenka Čermáková, Kateřina Novotná, Lenka Pivokonská, Martin Pivokonský
 • Aktivity Libereckého kraje v oblasti předcházení vzniku odpadů, Markéta Miklasová
 • Firemní kultura 21, Jana Půlpánová
 • Nepotřebný textil do komunálního odpadu nepatří! Jiří Študent ml.
 • Renovovaná tonerová kazeta ušetří 637 gramů plastového odpadu, Pavel Hrdlička
 • Plýtvání potravinami a potravinový odpad v České republice, Dana Třísková
 • Potravinové odpady zdrojem, Katarína Kajánková
 • Až třetina jídel končí ve školních jídelnách jako odpad, Zdenka Macháčková
 • Potravinové banky a jejich role v celosvětovém hnutí zaměřeném na snížení plýtvání potravinami, Věra Doušová
 • Brněnský fenomén jménem FoodBox, Iveta Matoušková
 • MIWA aneb minimalizace obalů v obchodech a dodavatelském řetězci – již brzy na vlastní kůži!, Tereza Dohnalová
 • Bezobalové nakupování, Pavla Švecová

 

PR ČLÁNEK

 • Skříně na chemikálie a jiné nebezpečné látky, Pavlína Kahovcová